Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING JIMS ACADEMY

1. Algemeen

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.

Do Invest nv heeft Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0817.092.663 RPR Brussel. Ook wanneer we "JIMS", "Academy", "wij" of "ons" gebruiken in dit document, verwijzen we naar Do Invest nv.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

JIMS Academy is een initiatief van JIMS waarbij je verschillende opleidingen kan volgen, gelinkt aan de fitness-sector. Om je inschrijving te voltooien hebben we aantal gegevens van je nodig.   

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over welke trainingen je gevolgd hebt, gegevens over bezoeken aan de website, enzovoort.

Gegevens die je aan ons geeft

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren hebben we onder andere je naam, voornaam, mailadres, adres en telefoonnummer nodig. We hebben je gegevens nodig om jouw inschrijving te voltooien, met je te kunnen communiceren en de factuur te kunnen opstellen.
Je telefoonnummer zullen we enkel gebruiken als we je snel moeten kunnen bereiken (bv net voor aanvang van de training).

Wanneer je je als zelfstandige inschrijft, verwerken we ook je btw-nummer. Dit hoort namelijk ook op de factuur te staan.   

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we ook bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze websites heen? Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment - bijvoorbeeld bij een volgend bezoek - opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.  

3. Waarom en op welke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om je onze diensten te kunnen aanbieden. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels.

Uitvoering van een overeenkomst

We hebben jouw gegevens nodig zodat we jouw inschrijving kunnen voltooien en ze kunnen bevestigen via e-mail. Je adres (en eventueel btw-nummer) hebben we nodig om de factuur te kunnen opstellen en de betalingen te kunnen afhandelen.

Gerechtvaardigd belang

We kunnen jouw gegevens gebruiken om je direct marketing te versturen. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe trainingen, promo's enzoverder van JIMS Academy.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

JIMS heeft toegang tot jouw gegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen.

Medewerkers van JIMS

Medewerkers van JIMS hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover ze dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Partners en dienstverleners

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren doen we beroep op een aantal externe partijen. Zij mogen jouw persoonsgegevens enkel gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en zullen jouw gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.

Andere dienstverleners hebben soms ook toegang nodig tot jouw persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken.  

Bevoegde autoriteiten

Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek je persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij jouw persoonsgegevens effectief overmaken aan bevoegde autoriteiten.

Hoe dan ook zal JIMS jouw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.

We bewaren je gegevens in België op goed beveiligde servers.

Onze dienstverlener bewaart jouw gegevens mogelijks buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval nemen we de nodige maatregelen opdat jouw gegevens dezelfde beschermingen als binnen Europa.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de overeenkomst.

We bewaren je gegevens tot zolang ze niet meer relevant zijn voor uitvoering van onze dienstverlening. We zullen je gegevens 5 jaar nadat je je laatste training bij ons gevolgd hebt verwijderen.

Wanneer je dit wenst, zullen wij uw data eerder verwijderen. Dit kan door ons te contacteren via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Van elke training die je volgt bij JIMS Academy zal er een factuur opgesteld worden. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Deze facturen kunnen we dan ook niet eerder schrappen.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Wij bewaren je persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

JIMS hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Je kan je op elk moment laten schrappen bij JIMS Academy. De dienstverlening en al de bijhorende communicaties worden dan stopgezet.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

Je kan jouw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze klantendienst of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien u nog vragen heeft of graag meer informatie wilt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u onze klantendienst contacteren. Dit kan op 3 manieren: 

  • Schrijf een brief naar Do Invest nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

  • Stuur een mail naar info@jimsfitness.com  

  • Bel ons op het nummer +32 (0)9 396 11 81 

Bij klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) contacteren via privacy@colruytgroup.com of +32 (0)9 396 11 81.

Wanneer hij u onvoldoende kan helpen, kunt u ook steeds contact opnemen met de bevoegde autoriteiten en daar klacht indienen.
Voor klanten in België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20/01/2023.